Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 201/88 Os-3109/17, Stran 2755
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Olenik, pok. Ivana, rojenem dne 10. 7. 1899, nazadnje stanujočem v Črnem Kalu, Brežec pri Podgorju 39, ki je umrl dne 3. 4. 1988.
Sodišče razpolaga s podatki, da kot dediči po zapustniku pridejo v poštev Nada Curto, Adriano Nadišić, Ana Olenik, Vladimir Olenik, Amira Poropat in Zlatko Babić. Dediča Vladimir Olenik in Zlatko Babić sta neznanega prebivališča.
Sodišče je dedičema Vladimirju Oleniku in Zlatku Babiću postavilo začasnega zastopnika Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediča neznanega prebivališča, da se priglasita sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga ter na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 7. 2017