Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 480/2016 Os-3100/17, Stran 2754
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Krmac Albinu, roj. 26. 6. 1936, nazadnje stanujočem v Kopru, Valvasorjeva ulica 11, ki je umrl dne 30. 8. 2016.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnik umrl samski, brez potomcev. Imel je brata Lucijana, ki je umrl leta 2011, prav tako samski brez potomcev. Poleg Lucijana naj bi imel zapustnik še druge brate in sestre, ki pa sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2017