Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 410/2016 Os-3081/17, Stran 2754
Zapuščinska zadeva: po pok. Prodan Ivanu, roj. 29. 3. 1936, nazadnje stanujoč Prisoje 8, Koper, umrl 30. 6. 2016.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da dediči po pokojnem zapustniku niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 9. 2017