Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 247/2015 Os-3102/17, Stran 2754
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Golobiču, rojenem 22. 5. 1923, umrlem 1. 5. 2014, nazadnje stanujočem na naslovu 6 Yucca pl., CA V0H 1V1, Osoyoos, B.C., Canada, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Antonu Golobiču, da v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju.
Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in zapustnikove obveznosti, lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 9. 2017