Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

D 204/2016 Os-2919/17, Stran 2754
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po Sever Antonu, roj. 23. 9. 1951, ki je umrl 18. 9. 2016, z zadnjim bivališčem na naslovu Male Žablje 47, državljanu RS.
Zapustnikovi dediči I. in II. dednega reda so se dedovanju odpovedali, zato pridejo v poštev dediči III. dednega reda, o katerih pa sodišče nima podatkov.
Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, kot dediči III. dednega reda, da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 24. 8. 2017