Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

I 388/2016 Os-3067/17, Stran 2754
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Simčič v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Drožina, Ulica na Lokvi 2, Šempeter pri Gorici, začasno Himalayan Frontiers Lake Site 6, Pokhara, Nepal, zaradi izterjave nadomestila preživnine pcto. 2.869,20 EUR zunaj naroka dne 7. 9. 2017 sklenilo:
Na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Igorju Drožina, Ulica na Lokvi 2, Šempeter pri Gorici, z začasnim bivališčem Himalayan Frontiers Lake Site 6, Pokhara, Nepal, postavi začasna zastopnica Fašink Vesna, odvetnica iz Idrije, ki bo zastopala dolžnika v izvršilni zadevi I 388/2016 vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 9. 2017