Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

IV P 240/2017 Os-3326/17, Stran 2754
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke Danila Lončarič, Prušnikova ulica 4, Maribor, zoper toženo stranko Svetlano Kireeva, neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki Svetlani Kireevi, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Toženi stranki Svetlani Kireevi se v pravdni zadevi opr. št. IV P 240/2017 kot začasni zastopnik postavi odvetnik Starčevič Ivan, Partizanska cesta 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2017