Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

VL 85823/2017 Os-3325/17, Stran 2753
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, Brezovica pri Ljubljani, proti dolžniku: Suada Ajrizi, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zast. Dmitrović Dragan – odvetnik, Kotnikova ulica 30, Ljubljana; Ibrahim Vurkeljc, Ozka ulica 4, Rače, zaradi izterjave 2.386,29 EUR, sklenilo:
Dolžnici Suadi Ajrizi, Založka cesta 69, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Dmitrović Dragan – odvetnik, Kotnikova ulica 30, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico Suado Ajrizi vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2017