Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

VL 77777/2011 Os-3324/17, Stran 2753
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Maribor, je dne 8. 12. 2014 s pričetkom ob 9. uri, v izvršilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. št. VL 77777/2011, upnika Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28, Maribor, proti dolžniku Marguč Eriku, Prešernova 10, Maribor, zaradi izterjave 119,42 EUR s pripadki, na naslovu Prešernova 10, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti Marguč Erika (dolžnik), opravil rubež nepremičnine: stanovanja v 22 v 8. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Prešernova 10, Maribor. Nepremičnina leži v k.o. 657 Maribor – grad, parc. št. 1005/1, številka stavbe 933. Stanovanje ima dve sobi, kuhinjo, kopalnico, stranišče, odprto ložo (balkon) in kletno shrambo. Po podatkih geodetske uprave iz popisa nepremičnin ima stanovanje neto tlorisne površine dela stavbe 68,10 m2, uporabne površine dela stavbe 56,00 m2, odprta loža 10,60 m2 in klet 1,60 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 12. 2014