Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

Z 163/2017 Os-3297/17, Stran 2753
Izvršitelj Matjaž Požar, Žički prehod 4, 2000 Maribor, je dne 16. 6. 2017 s pričetkom ob 9. uri, v izvršilni zadevi pri Okrajnem sodišču v Mariboru pod opr. št. Z 163/2017, upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, proti dolžniku Nuhija Ademu, Savinjska ulica 4, Maribor, zaradi izterjave 18.047,11 EUR s pripadki, na naslovu Delavska 6, Maribor, pri dolžniku, ob prisotnosti Brigite Peček (izvenzakonska partnerka dolžnika), opravil rubež nepremičnine: dvosobnega stanovanja v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Savinjska ulica 4, Maribor, na način, kot to določa Zakon o izvršbi in zavarovanju in Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja.
Stanovanje obsega skupaj 42,8 m2, od tega skupna uporabna površina dela stavbe 35,8 m2. Stanovanje ima kuhinjo v sklopu ene sobe in kopalnico skupaj z WC.
Nepremičnina – stanovanje se nahaja na naslovu Delavska ulica 6, 2000 Maribor, k.o. 659 Tabor, številka stavbe 3864, številka dela stavbe 3.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 6. 2017