Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

Ob-3405/17, Stran 2699
Sprememba 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo), objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017.
1. Sprememba meril na ukrepu Gradnja pločnikov
Merilu »Delež pločnika (dolžine pločnika), kjer je širina pločnika večja od 3 m«, ki je bilo točkovano z do 30 točk, se zmanjša največje možno število točk:
– Delež pločnika (dolžine pločnika), kjer je širina večja od 3 m – do 10 točk
Merilu »Površine za pešce so fizično ločene od površin za kolesarje« se kategoriji »Višinska razlika ali vmesni zeleni pas in kolesarska steza ali pot« zniža točkovanje iz 20 na 10 točk, kategoriji »Višinska razlika (kolesarji na cesti)« iz 10 na 5 točk.
Med merila se doda novo merilo:
– Povprečna širina pločnika – do 30 točk
Povprečna širina pločnika. 
– Povprečna širina pločnika 3 m ali več: 30 točk
– Povprečna širina pločnika 1,5 m ali manj: 0 točk
– Povprečna širina pločnika med 1,5 in 3 m
0–30
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ocenat
=
30
*
Šp
1,5
1,5
Šp :
povprečna širina pločnika
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Ministrstvo za infratrukturo