Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

D 284/2016 Os-3205/17, Stran 2636
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 12. 10. 1954 umrlem Dežman Francu, rojenem dne 30. 1. 1872, nazadnje stanujočem Ribno 43, Bled, in sicer glede premoženja, ki je bilo vrnjeno zapustniku kot članu Agrarne skupnosti Ribno in Agrarne skupnosti Ribenska in Grofova planina.
Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedičih zapustnika, da bi jih sodišče pozvalo ali uveljavljajo pravico do izplačila nujnega deleža v denarju.
Vse zakonite dediče navedenega zapustnika pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 3. 10. 2017