Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

D 138/2017 Os-3025/17, Stran 2636
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Marchi Justini, roj. Stanič, roj. 21. 9. 1903, neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 37/2016 z dne 14. 2. 2017, kot datum smrti pa se šteje 22. 9. 1973.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. bratje in sestre Stanič Julij, Tedeschi Antonija, Stanič Jožef Marko, Stanič Alojzija ter zap. nečaka Stanič Anica in Stanič Ivan Sergio, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2017