Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

D 405/2014 Os-3260/17, Stran 2636
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Andreju Oleniku, sinu Antona, roj. leta 1840, nazadnje stanujoč v Podpeči, ki je umrl 22. 3. 1908. Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po zapustnikovih otrokih. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je bil zapustnik poročen z Marijo Trenta, roj. leta 1833, umrlo 7. 2. 1918 ter da sta imela več otrok, in sicer Giuseppeja Olenika, Giovanno Marijo Olenik, Antonio Olenik, Eleno Olenik, Marijo Olenik ter Ivana (Giovannija) Olenik. Sodišču so znani dediči le po slednjemu, in sicer Loredana Olenich, GianFranco Paoli Cranich, Kattia Fernandez Paoli in Gustavo Fernandez Paoli.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2017