Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

D 39/2016 Os-3248/17, Stran 2636
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Babič Josipu, sinu Antona in vnuku Kozma, neznanega datuma rojstva, nazadnje stanujočem v Marezigah, Babiči 220, ki je bil razglašen za mrtvega v sklepom N 78/2013 z dne 2. 3. 2015 in določenim datumom smrti 11. 10. 1970.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2017