Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

D 318/2016 Os-3153/17, Stran 2636
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Neži Curl, rojeni Marincelj, hčerki Mihaela, rojeni 9. 2. 1882, kmetici, državljanki bivše FLRJ, nazadnje stanujoči Ajbelj 9, Kostel, umrli 19. 10. 1962, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zap. prišli tudi potomci zap. pokojne hčerke Frančiške Kraker, to so Kraker Edi, Kraker Emil in Kraker Albert, ki pa so sodišču neznani oziroma živijo na neznanih naslovih v tujini.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva potomce zap. pokojne hčerke Frančiške Kraker, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 9. 2017