Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

D 89/2017 Os-3013/17, Stran 2635
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok. Marju Miklavcu, iz Podgrada 3/c, 6244 Podgrad, roj. 9. 8. 1950, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl iz 24. 1. 2017 na 25. 1. 2017.
Po doslej zbranih podatkih Marjo Miklavec ni bil poročen in ni imel potomcev. Pokojnikov polbrat se je dedovanju odpovedal, sodišče s podatki o morebitnih drugih dedičih pokojnega ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 9. 2017