Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

N 69/2017 Os-3201/17, Stran 2635
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi, opr. št. N 69/2017, predlagatelja Centra za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, 8000 Novo mesto, zoper nasprotne udeležence: 1. Šefik Hodžić, neznanega prebivališča; 2. Nedija Alibašić, Seidlova cesta 68, 8000 Novo mesto; 3. Aida Hodžić, Seidlova cesta 68, 8000 Novo mesto, zaradi prenehanja podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost hčerke Aide Hodžić nasprotnemu udeležencu Šefiku Hodžiću, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku le-temu postavilo začasnega zastopnika odvetnika Marka Štamcarja, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese nasprotnega udeleženca Šefika Hodžića v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče, oziroma dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 10. 2017