Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

I 325/2017 Os-3116/17, Stran 2634
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, zoper dolžnika Selmana Venes, Masljeva ulica 3, Domžale, zaradi izterjave 6.419,42 EUR s pripadki, dne 26. 9. 2017, sklenilo:
Dolžniku Selmanu Venesu, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Masljeva ulica 3, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 9. 2017