Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

N 659/2015 Os-3363/17, Stran 2634
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja HETA Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, in ob sodelovanju udeležencev: 1. Matej Herlec, Olševek 74, Preddvor, in 2. Pavo Ivankovič, Hrušica 128, Hrušica, teče nepravdni postopek za amortizacijo sledečih menic:
– osem menic, izdanih s strani trasanta Mateja Herleca, pri čemer je bilo vseh osem meničnih blanketov izpolnjenih s sledečimi podatki: znesek s številko 36.508,08 EUR, dospelost plačila ob vpogledu, zapis, da gre za edino menico, ime remitenta Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, znesek z besedo šestintridesettisočpetstoosem 08/100, vrednost prejetja v blagu, s klavzulo (in ga položite na račun) brez obvestila, naziv trasata Herlec Matej, Olševek 74, Preddvor, brez navedbe kraja plačila in s podpisom trasanta; menice pa so bile vse izdane v Ljubljani in v vsaki od njih je bil naveden drugačen datum izdaje, to je na na eni menici datum 28. december 2007, na eni menici datum 28. december 2008, na eni menici datum 28. december 2009, na eni menici datum 28. december 2011, na eni menici datum 28. december 2013, na eni menici datum 28. december 2015, na eni menici datum 28. december 2017 in na eni menici datum 28. december 2019;
– osem menic, izdanih s strani trasanta Pava Ivankoviča, pri čemer je bilo vseh osem meničnih blanketov izpolnjenih s sledečimi podatki: znesek s številko 36.508,08 EUR, dospelost plačila ob vpogledu, zapis, da gre za edino menico, ime remitenta Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, znesek z besedo šestintridesettisočpetstoosem 08/100, vrednost prejetja v blagu, s klavzulo (in ga položite na račun) brez obvestila, naziv trasata Ivankovič Pavo, Hrušica 128, Hrušica, brez navedbe kraja plačila in s podpisom trasanta; menice pa so bile vse izdane v Ljubljani in v vsaki od njih je bil naveden drugačen datum izdaje, to je na na eni menici datum 28. december 2007, na eni menici datum 28. december 2008, na eni menici datum 28. december 2009, na eni menici datum 28. december 2011, na eni menici datum 28. december 2013, na eni menici datum 28. december 2015, na eni menici datum 28. december 2017 in na eni menici datum 28. december 2019.
Sodišče poziva tistega, ki ima predmetne menice v rokah, da menice pokaže sodišču v 60 dneh od objave tega razglasa, ker bo drugače sodišče po preteku tega roka te menice razglasilo za amortizirane (nične).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 27. 10. 2017