Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

N 547/2013 Os-3362/17, Stran 2634
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana (prej: Gradis, IPGI, d.d., Industrijska cesta 2, Ljubljana), ki ga zastopa Odvetniška družba Grilc, Starc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Krškega, teče nepravdni postopek za amortizacijo sledeče menice: bianco menica, ki jo je Gradis, IPGI, d.d., Ljubljana (trasant), v skladu z 9. členom Gradbene pogodbe št. 19-03-56 z dne 17. 4. 2003, sklenjene med Gradis, IPGI, d.d., Ljubljana in Gradis, GP Ljubljana, d.d., v zvezi z izdelavo, dobavo in montažo armirano betonske konstrukcije pri izgradnji Trgovskega centra Merkur Litija, izdal v dobro podjetja Gradis, GP Ljubljana, d.d. (remitent), in temu podjetju izročil kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% vrednosti pogodbenih del, to je 4.602.000,00 SIT oziroma 192.038,06 EUR, z veljavnostjo za čas 10-letne garancijske dobe, ki je iztekla 17. 6. 2013.
Sodišče poziva tistega, ki ima predmetno menico v rokah, da menico pokaže sodišču v 60 dneh od objave tega razglasa, ker bo drugače sodišče po preteku tega roka to menico razglasilo za amortizirano (nično).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. 8. 2017