Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-251/2017/9 Ob-3344/17, Stran 2565
Popravek 
V Javnem razpisu za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (Uradni list RS, št. 52/17, z dne 22. 9. 2017) se podaljša rok za oddajo vlog. Posledično se spremenijo naslednje točke javnega razpisa:
7.1. Rok za prejem vloge:
Spremeni se rok za prejem vloge na javni razpis na 7. 12. 2017 do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog:
Spremeni se rok odpiranja vlog na 7. 12. 2017 ob 14. uri.
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1078.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Ministrstvo za okolje in prostor