Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

IV D 1967/2017 Os-3008/17, Stran 2562
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Olgi Zupan, hčerki Antona Zupana, rojeni dne 15. 7. 1931, EMŠO 1507931505158, umrli dne 14. 5. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Staničeva ulica 13, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih dedičih po pok. Olgi Zupan, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Olgi Zupan, poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2017