Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

D 44/2017 Os-3156/17, Stran 2561
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski postopek po pokojnem Janezu Mlakar, roj. 9. 5. 1898, nazadnje stalno prebivajoč Babno Polje 100, Stari trg pri Ložu, ki je umrl dne 31. 12. 1968.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Janezu Mlakarju, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 9. 2017