Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

D 251/2016 Os-2972/17, Stran 2561
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Intiharju (tudi: Johann Intichar), rojenem 25. 3. 1871, poročenem, umrlem 21. 10. 1944, nazadnje stanujočem v Celju (prej: Podlož 15, Stari trg pri Ložu).
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse morebitne zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 9. 2017