Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

P 116/2015 Os-3155/17, Stran 2560
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajni sodnici Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stranke Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, ki jo zastopa odv. Marija Vrisk iz Krškega, zoper toženo stranko Vesno Agrež, sedaj neznanega naslova, zaradi plačila 17.008,19 EUR, izven naroka dne 27. 9. 2017, sklenilo:
Toženi stranki Vesni Agrež, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Adam Molan, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 116/2015.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 9. 2017