Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

II N 508/2015 Os-3158/17, Stran 2560
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Tatjana Arnšek, Frankopanska ulica 24, Ljubljana, 2. Mirjana Velkavrh, Grablovičeva ulica 32, Ljubljana, 3. Simona Kraševec, Gornji trg 20, Ljubljana, 4. Markasit, d.o.o., Gornji trg 20, Ljubljana, 5. Branko Štihec, Zoisova ulica 50, Domžale, 6. Kamila Štihec, Gornji trg 20, Ljubljana, 7. Toni Pernat, Župečja vas 1b, Lovrenc na Dravskem polju, 8. Ana Pernat, Gornji trg 20, Ljubljana, 9. Brigita Šuler, Ulica stare pravde 26, Brežice, zoper nasprotne udeležence: 1. Helena Mihelčič, Lepi pot 12a, Ljubljana, 2. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana, 3. Rutli Schlamberger, Partizanska ulica 13, Ljubljana, 4. Patricija Sterle, Abramova ulica 2a, Ljubljana, 5. Roni Rajterič, Partizanska ulica 13, Ljubljana, 6. Taja Rajterič, Partizanska ulica 13, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Gornji trg 20 v Ljubljani, ki jih zastopa zakoniti zastopnik upravnik stavbe Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljubljanska cesta 12F, Trzin, 2. Rok Kropušek, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana, 3. Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– Podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja z dne 19. 6. 1991. Predmet pogodbe: soba v izmeri 22,87 m² večstanovanjske stavbe na naslovu Gornji trg 20/II v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1728-328-7. Oseba, ki jo je izstavila: Helena Mihelčič. Oseba, v korist katere je izstavljena: (1) Čedomir Makivić in (2) Mira Makivić. Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Tatjana Arnšek.
– Podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja z dne 27. 10. 1995. Predmet pogodbe: soba v izmeri 22,87 m² večstanovanjske stavbe na naslovu Gornji trg 20/II v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1728-328-7. Oseba, ki sta ju izstavili: (1) Čedomir Makivić in (2) Mira Makivić. Oseba, v korist katere je izstavljena: Tatjana Arnšek. Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Tatjana Arnšek.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti (1) oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2017