Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

VL 155590/2015 Os-3178/17, Stran 2560
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 6. 1. 2016 v zvezi s sklepom o nadaljevanju izvršbe na novo sredstvo Okrajnega sodišča v Mariboru VL 155590/2015 z dne 3. 8. 2017, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 29.000,00 EUR s pp, je bil v korist upnika MCA PRO, družba za storitve d.o.o., Pesnica pri Mariboru 32E, Pesnica pri Mariboru, MŠ 1913352000, dne 18. 9. 2017 opravljen rubež nepremičnine – mansardno stanovanje št. 11, na naslovu Maistrova ulica 1, Maribor, stavba 840, katastrska občina 657 Maribor – Grad, last dolžnika Mario Antonić, Maistrova ulica 1, Maribor, roj. 14. 1. 1970, do 1/2 celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2017