Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Ob-3288/17, Stran 2547
Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis za imenovanje
predstojnika: 
– Center za klinično psihiatrijo, – Center za mentalno zdravje. 
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske enote mora izpolnjevati:
– izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot specialist psihiater in
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega dela in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega mandata. Program in strategija delovanja centra mora biti pripravljena v realnih okvirih glede na standarde in zakonodajo.
Mandat predstojnika organizacijske enote je vezan na mandat generalnega direktorja.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano delovno mesto Višji zdravnik specialist PPD1 – predstojnik oziroma Višji zdravnik specialist PPD3 – predstojnik«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od odločitve o izbiri.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana