Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-398/2017/23 Ob-3269/17, Stran 2528
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta javnega razpisa za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-398/2017, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/17, pod objavo št. Ob-2764/17, z dne 28. 7. 2017 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
– opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
– osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
– nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, v vrednosti 239.973,27 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira: sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo za notranje zadeve