Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

I N 63/2016 Os-3040/17, Stran 2397
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Kovačič Majde, Ul. Bratov Hvalič 67, Nova Gorica, ki jo zastopa odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o. iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtve, in sicer: Mamic (tudi Mamič) Apolonija, neznanega bivališča in Pirih Jožefa, pok. Franca, neznanega bivališča, ki ju zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanih, razen podatka, da se je Mamic Apolonija rodila 3. 2. 1837 v Lokovcu očetu Luki in mami Mariji, roj. Podgornik ter Pirih Jožefa rodila 16. 2. 1881 v Gorici očetu Francu in mami Katarini, roj. Mamic ter izpiska iz zemljiške knjige, da sta bili pogrešani osebi živi, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanih Mamic (Mamič) Apolonije ter Pirih Jožefe, javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešani razglasilo za mrtvi.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 7. 2017