Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 120/2016 Os-2850/17, Stran 2396
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 26. 3. 2016 umrlem Kristan Andreju, rojenem dne 16. 5. 1965, nazadnje stanujočem Alpska cesta 17, Bled, in sicer pod opravilno številko D 120/2016.
Ker gre za zapuščino brez dedičev, vse upnike zapustnika, skladno z drugim odstavkom in 4. točko tretjega odstavka 142.a člena ter prvim odstavkom 142.b člena Zakona o dedovanju, opozarjamo, da bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik v roku 6 mesecev po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, ne bo vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih, pridobijo pri Okrajnem sodišču v Radovljici, ki vodi navedeno zapuščinsko zadevo.
Vse upnike zapustnika se poziva, da lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 8. 2017