Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

I D 961/2017 Os-3077/17, Stran 2395
V zapuščinski zadevi po dne 7. 5. 2017 umrlem Jusufu Čustović, sin Arifa, roj. 10. 4. 1922, drž. RS, vdovec, nazadnje stan. Mlekarniška ulica 12, Maribor, dedičev I. dednega reda, podatki o dedičih II. ali III. dednega reda pa sodišču niti oporočni dedinji (pastorki) niso znani in jih sodišče tudi ni moglo pridobiti po uradni dolžnosti.
Sodišče zato poziva zapustnikove dediče II. oziroma III. dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 961/2017, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma bo o zadevi odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2017