Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

II D 2949/2015 Os-2918/17, Stran 2395
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Iskra Alojzu, sinu Alojza, rojenem dne 8. 5. 1958, umrlem dne 30. 10. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Stranska pot 12, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Ker so se dediči I. dednega reda dedovanju odpovedali, sodišču pa niso znani podatki o morebitnih dedičih II. ali III. dednega reda, je bil objavljen oklic neznanim dedičem, na katerega se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Iskra Alojzu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2017