Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 91/2017 Os-3080/17, Stran 2395
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Antonu Sabadinu, sinu Jakoba, roj. 8. 1. 1874, nazadnje stanujoč v Trstu, R Italija, ki je umrl dne 29. 6. 1954. Sodišče ne razpolaga s podatkom o dedičih po zapustnikovih otrokih. Iz spisovnih podatkov izhaja, da je bil zapustnik poročen z Ursulo, roj. Štok, roj. 18. 4. 1878, ki sta imela več otrok, in sicer hčerke Emilijo, Marijo Karmelo, Paulino, Angelo Krmelo, Ido in sina Antona. Slednji je imel sina Adorata, roj. 25. 10. 1936, umrlega 23. 5. 2014, po katerem se ne ve kdo so njegovi dediči.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2017