Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 258/2016 Os-3079/17, Stran 2394
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Jurinčiču, sinu Ivana, imenovanega Bres, iz Boršta, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 47/2013 z dne 16. 12. 2014, z določenim datumom smrti 20. 1. 1935. Sodišče ne razpolaga s podatkom, ali je imel zapustnik potomce.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017