Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 10/2017 Os-3071/17, Stran 2394
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Josipu Peroša, sinu Ivana, roj. 2. 4. 1861, nazadnje stanujoč v Pomjanu (Figaroli), razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 40/2016 z dne 20. 12. 2016, z določenim datumom smrti 15. 8. 1978. Sodišče ne razpolaga s podatkom, ali je imel zapustnik potomce. Iz spisovnih podatkov pa izhaja, da je imel zapustnik brata Ivana Peroša, roj. 18. 9. 1864 in sestro Marijo Peroša, roj. 24. 3. 1859. Dosedaj je sodišču znan le dedič Guido Peroša, stanujoč v Hrvatinih 50, Ankaran.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017