Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 151/2016 Os-3039/17, Stran 2394
Zapuščinska zadeva: po pokojnem Morgan Ivanu, sinu Ivana, roj. 27. 5. 1896, nazadnje stanujočem v Gažonu 80, Šmarje, ki je je bil razglašen za mrtvega s sklepom N 81/2014 in določen datum smrti 28. 5. 1966.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2017