Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

DD 285/2016 Os-2917/17, Stran 2394
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Jeras, roj. 26. 5. 1883, nazadnje stanujoči Stahovica 26, Stahovica in umrli 25. 4. 1969, za nepremičnine Agrarne skupnosti Pašna skupnost Mala Planina.
Po podatkih sodišča bi kot njeni zakoniti dediči prišli v poštev sinovi in hčere, pri čemer sodišče razpolaga le s podatki o dedičih sina Antona Jerasa, s podatki o morebitnih drugih sinovih in hčerah oziroma njihovih dedičih pa sodišče ne razpolaga. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zato sodišče poziva zgoraj navedene osebe oziroma tudi vse druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 8. 2017