Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 482/1943 Os-2828/17, Stran 2394
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Jožefu Cepušu, roj. 17. 2. 1860, poročenemu, umrlemu 2. 9. 1943, nazadnje stalno stan. Kladje 7, Laško.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Iz dne 2. 10. 1943 vložene smrtovnice izhaja, da je bil zapustnik poročen in je zapustil potomce, pri čemer so podatki o dedičih nepopolni, zato sodišče ni moglo ugotoviti njihove identitete in tega, ali še živijo.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 7. 2017