Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 177/2012 Os-2895/17, Stran 2393
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici Andrejki Luznik, v zapuščinskem postopku po pokojni Lidii Codermazzi, rojeni 16. 12. 1923, z zadnjim stalnim prebivališčem Peumia 7, Gorica, Italija, umrli 19. 3. 2010, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v zapuščinskem postopku smiselno uporablja na podlagi določbe 163. člena Zakona o dedovanju – ZD, zakonitim dedičem Eleni Codermazzi, Nevi Codermazzi, Alessiu Codermazzi in Vanessi Srebrnic, vsi neznanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva ulica 19.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča v tej zapuščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Po poteku enega leta od objave oklica bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 7. 2017