Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

D 212/2014 Os-2894/17, Stran 2393
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici Andrejki Luznik, v zapuščinskem postopku po pokojni Mariji Smrekar, poročeni Pagano, rojeni 15. 4. 1905, z zadnjim stalnim prebivališčem v Rimu, umrli 28. 8. 2003, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v zapuščinskem postopku smiselno uporablja na podlagi določbe 163. člena Zakona o dedovanju – ZD, zakonitima dedinjama Domenici Marcelli Smrekar in Giordani Smrekar, katerih prebivališče je neznano, postavilo začasnega zastopnika Ivana Rutarja, odvetnika v Solkanu, Cesta IX. Korpusa 100.
Začasni zastopnik bo zastopal dediča v tej zapuščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Po poteku enega leta od objave oklica bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 7. 2017