Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2675 VL 183450/2010 Os-3078/17, Stran 2393
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Casino Portorož d.d., Obala 75/A, Portorož – Portorose, ki ga zastopa zak. zast. Marjan Bolka, Seča 16, Portorož – Portorose, proti dolžniku TAK S.a.S di Agostino Ferrara & CO, Via Stella 1/g, Battipaglia Salerno, zaradi izterjave 16.227,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku TAK S.A.S. di Agostino Ferrara&Co, Via Stella 1 G, 84091 Battipaglia, Salerno (SA) Italija, davčna številka: 04207190655, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2017