Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

3033 VL 172253/2009 Os-2884/17, Stran 2393
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po okrajni sodnici Valentini Radonjić, v izvršilnih zadevah upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 870,44 EUR s pp, v izvršilni zadevi upnika Libuška Rupert, Loška 75, Žiri, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 2.500,00 EUR s pp, v izvršilni zadevi upnika Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 566,92 EUR s pp in v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 1.101,43 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku neznanega prebivališča, nazadnje stanujočega Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico – odvetnico Heleno Potisek, Ciril Metodov trg 9, 1000 Ljubljana, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2017