Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

P 319/2017 Os-2524/17, Stran 2393
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke Berta Deković, Trg svobode 32, Trbovlje, ki ga zastopa Ivan Blatnik, odvetnik v Trbovljah, zoper toženo stranko Almo Napreljac, dejanski naslov neznan, zaradi zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, 15. 6. 2017 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnika Matička Žumra, Peričeva ulica 15, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2017