Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

0963 I 1879/2016 Os-2255/17, Stran 2392
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Matjažu Remenih, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Matjažu Remenihu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Mitja Pavčič, Čufarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2017