Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

N 40/2017 Os-3042/17, Stran 2392
Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, skladno s 4. točko drugega odstavka 159. člena Zakona o nepravdnem postopku v zvezi z 237. členom Obligacijskega zakonika obvešča, da je predlagatelj Janez Narat, 16006 Pheasant Ridge CT Woodbine HO MD 21797 Združene države Amerike, ki ga zastopa Matej Podlipnik, odvetnik v Ljubljani, podal predlog za razveljavitev zemljiškega pisma, št. 14/2013 z dne 16. 4. 2013, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Domžalah na podlagi sklepa opr. št. Dn 57293/2013 z dne 25. 3. 2013 in ki je bilo izstavljeno prvemu imetniku Mateju Naratu, Triglavska ulica 16, Domžale (prej v zemljiški knjigi Perkova 23a, Rodica, Domžale) ter se je prenašalo po odredbi, zakoniti imetnik pisma pa je bil upravičen do poplačila zemljiškega dolga z ID 15515599 do skupne višine 320.000,00 EUR ob zapadlosti te terjatve do odpoklica, ki je vknjižen v zemljiški knjigi pri solastni nepremičnini prvega imetnika: parcela 1959 1990/4 do 1/2.
Sodišče poziva upravičence iz zadevnega zemljiškega pisma, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica priglasijo svoje pravice in v istem roku lahko ugovarjajo zoper predlog za razveljavitev navedenega zemljiškega pisma (priglasitveni rok).
Sodišče poziva upravičence, naj zadevno zemljiško pismo v roku 60 dni od dneva objave tega oklica predložijo naslovnemu sodišču.
Sodišče opozarja, da se bo zadevno zemljiško pismo razveljavilo, če navedena listina v roku 60 dni od dneva objave tega oklica ne bo predložena naslovnemu sodišču.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2017

AAA Zlata odličnost