Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 02110-33/2017-2 Ob-3143/17, Stran 2391
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Zorki Albini Ianneallo Štor, Via Spadar 26, Forio Italija, lastnici parcele 536/1 v katastrski občini 2391 Vipavski Križ, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na e-oglasni deski Geodetske uprave Republike Slovenije ter vstopijo v postopek geodetske storitve izdelave elaborata ureditve meje parcele 538/2 s sosednjo parcelo 536/1 v katastrski občini 2391 Vipavski Križ, ki ga vodi geodetsko podjetje oziroma samostojni podjetnik GEODELA Marko Breščak s.p., Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 5. 9. 2017