Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Ob-3149/17, Stran 2378
Svet zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, v skladu s 25. členom Statuta Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, št.: 25/2006 z dne 18. 1. 2006 in na podlagi sklepa št. 9000-1/2017-54, ki ga je sprejel na seji dne 28. 9. 2017, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava 
I. Kandidat/kandidatka za direktorja/direktorico Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– priloži svoj program razvoja Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava za mandatno obdobje;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha.
II. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja pet let.
III. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Svet Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, s pripisom: »Razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
IV. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.
Svet ZUDV Dornava