Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 1108-3/2016-90 Ob-3170/17, Stran 2353
Sprememba 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/17, z dne 15. 9. 2017, objavlja naslednje spremembe:
– 1. točka javnega razpisa se spremeni v delu, ki se nanaša na ime neposredne potrditve operacije, pri čemer se v drugem odstavku letnica 2018 nadomesti z letnico 2017. Drugi odstavek 1. točke javnega razpisa se tako pravilno glasi:
»Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016–2017, ki jo izvaja sklad.«
– 4. točka javnega razpisa se spremeni v delu, ki se nanaša na vrednost razpoložljivih sredstev, in se tako pravilno glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 4.608.285,60 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2017 naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 4.608.285,60 EUR, od tega:
– za KRVS 2.903.219,93 EUR, od tega:
– 2.322.575,94 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 580.643,99 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 1.705.065,67 EUR, od tega:
– 1.364.052,54 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 341.013,13 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije